Tjänster

Vi har 22 år inom elbranchen och vi utför bland annat :
 • Besiktning av elanläggning
 • Nya elinstallationer för villor och affärslokaler
 • Ombyggnad och tillbyggnad av befintliga elanläggningar
 • Tillsyn av automation, styr- och regleranläggningar.
 • PLC system och elektromekanikstyrning.
 • Felsökning med åtgärd vid driftstörningar
Vi uppgraderar elen i ert hus för att göra den säkrare.
 • Elcentraluppgraderingar från gamla proppskåp till automatsäkringar med jordfelsbrytare. Dessa nya elcentraler skyddar både liv och egendom, mindre risk för bränder och personskador.
Elinstallationer för nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad.
 • Vi utför alla traditionella elinstallationer som belysning, eluttag, strömbrytare, elcentraler oavsett om det gäller kommersiella eller privata fastigheter.
Nätverk för data
 • Vi förmedlar installationer av nätverk för kontor och hus.
 • Signes El har servicebil med lager för elinstallationer.
Certifieringar
 • Medlem  i Elektriska Installatörsorganistionen EIO.
 • Allmän behörighet